Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Svátost eucharistie

Svátost eucharistie

Podmínky pro přijetí svátosti eucharistie:

- křest

- srdce očištěné od hříchu svátosti smíření nebo dokonalou lítostí

- touha přijmout Krista

- život v plném společenství církve

 

 

Poznámka:

Eucharistii slavíme v našem farním kostele vždy ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli. Přijmout eucharistii můžeme 2x denně, za splnění obvyklých podmínek (účast na celé 2. mši svaté). Nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání.


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.