Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Historie farnosti

Historie farnosti

Dolní Bečva nepatří mezi zvlášť starobylé vesnice, ani farnosti. Dlouhou dobu byla Dolní Bečva přifařena k Rožnovské farnosti. Samostatnou farností se stala až na počátku 20.století. Chceme-li mluvit o vzniku dolnobečvanské farnosti a stavbě kostela, musíme zmínit čtyři muže, kteří stáli na počátku těchto duchovních proměn na Dolní Bečvě.

Prvním  z nich byl rožnovský farář a děkan P. Josef Arnošt. Ten na Dolní Bečvě v roce 1888 založil hřbitov, byl u vzniku kostelní jednoty a na stavbu kostela přispěl částkou 40.000 korun. Stavby kostela se však nedožil. Jeho tělo bylo pohřbeno v Rožnově, ovšem v roce 2001 byly jeho tělesné pozůstatky převezeny na Dolní Bečvu,   a zde byl znovu pohřben.  

Druhým významným mužem byl Benjamin Polanský. Ten na Dolní Bečvě působil jako učitel. Přátelil se s farářem Arnoštem a usiloval o vznik samostatné farnosti. V jeho práci poté pokračoval jeho syn Dionýsius Josef Polanský, který sehrál důležitou roli při stavbě kostela a fary. Organizoval sbírky pro stavbu kostela nejen na Moravě, ale i v zahraničí. Za svou práci, jak učitelskou tak křesťanskou, obdržel papežské vyznamenání.

Čtvrtým mužem byl starosta Michal Solanský. Zdarma daroval pozemek na vybudování hřbitova a jako starosta významným dílem přispěl k dokončení stavby kostela.

Základní kámen kostela byl posvěcen 24.září 1905 Antonínem C. Stojanem. Jako patron kostela byl zvolen sv. Antonín Paduánský. Kostel byl vystavěn během roku 1906 stavitelem Ing. Aloisem Pallatem z Olomouce. Kostel byl pouze benedikován, čili požehnán, v červnu 1907.

Délka kostela je 28 m, šířka 9,5 m a výška lodi 11 m. Věž je vysoká 37 m. Kostel je postaven ve slohu novorománském.

Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Antonína od profesora Sigmunda Rudla z Prahy. V presbytáři se nachází sochy sv. Václava a sv. Ludmily, v lodi pak sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Dionýsia, sv. Jana Křtitele, sv. Terezie a sv. Judy. Autorem soch je Jan Knebel z Frenštátu pod Radhoštěm. Varhany zhotovila firma Vojtěch Káš z Brna. Křížovou cestu darovali kostelu farníci z Dřevohostic.

Později byly do kostela pořízeny sochy Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie, které jsou umístěny v přední části lodi. Malovaná vitrážová okna z roku 1942 vytvořila  firma Eduard Krejčí z Brna. Součástí kostela je také kaple Panny Marie Růžencové, která během Velikonoc slouží jako Boží hrob. Křtitelnice je tvořena původním kamenným soklem a dřevěným poklopem se sochou Křtu Páně. Hlavní vchod kostela zdobí plastika Nejsvětější Trojice.

V roce 2003 byl v kostele umístěn obraz Panny Marie Bolestné. Tento obraz, z roku 1858, byl objeven v roce 2002 v kapli v Horním Rozpitém. Zobrazuje P. Marii Bolestnou a pod ní valašskou krajinu s Radhoštěm. Tento obraz je považován za nejstarší zobrazení Dolní Bečvy.

V roce 1905 byly pro kostel pořízeny zvony: Sv.Cyril (100kg), Sv.Metoděj (200kg), Sv.Josef (67kg) a Panna Marie (500kg). V roce 1917 byly zvony zrekvírovány pro válečné účely a zůstal pouze zvon Sv.Josef, který se dnes používá jako umíráček.

Z tohoto důvodu byly v roce 1969 pořízeny tři nové zvony: Dobrý pastýř (490kg), Panna Maria (291kg) a znovu Sv.Josef (220kg). V roce 1988 byl pořízen čtvrtý zvon Sv.Antonín (869kg).

Spolu s kostelem byla postavena také fara a přilehlá hospodářská budova. 13.srpna 1908 potvrdilo olomoucké arcibiskupství vznik samostatné farnosti. Dne 2.června 1909 byl jmenován první dolnobečvanský farář.

V roce 1989 se v kostele konala také první primiční mše sv. místního rodáka P.Pavla Michuta.

16.června 2007 oslavila naše farnost 100.let požehnání kostela. Slavnou mši sv. sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který požehnal také nový prapor místního hasičského sboru.

Poslední misie se v naší farnosti konaly v roce 2007. První misie se uskutečnily v roce 1907.

Mezi tradiční akce dolnobečvanské farnosti patří: červnová Antonínská pouť, pouť k sv. Cyrilu a Metoději na Radhošť, procesí po obci o Božím Těle, pouť k Panně Marii bolestné v Horním Rozpitém, májová pouť na Kamenné, hasičská mše k oslavě sv.Floriána, poděkování za úrodu - dožínky, výročí požehnání kostela - hody (třetí neděli v říjnu) a první svaté přijímání.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVCI:

od r. 2010

P. PETR DUJKA

farář

2006 - 2010

P. JAN SLÍVA

administrátor

2002 - 2006

P. JIŘÍ POLÁŠEK

exc. administrátor z Rožnova

2000 - 2002

P. VLADIMÍR TEŤHAL

exc. administrátor z Rožnova

1995 - 2000

P. JAN BOBČÍK

exc. administrátor z Rožnova

1984 - 1995

P. LADISLAV ŠIMEK

exc. administrátor z Horní Bečvy

1944 - 1984

P. BOHUSLAV HRUŠKOVSKÝ

farář

1941 - 1944

P. JOSEF AMBROZ

administrátor

1938 - 1941

P. EDUARD HURNÍK

farář

1936 - 1938

P. FRANTIŠEK PELÍŠEK

farář

1934 - 1936

P. FRANTIŠEK JANÍK

administrátor

1926 - 1934

P. ANTONÍN MOCHOLA

farář

1921 - 1926

P. JAN KRČ

farář

1913 - 1920

P. RUDOLF PALETA

farář

1909 - 1913

P. ALOIS KUSALA

farář

 

KAPLANI:

2005 - 2006

P. PETR SOUČEK

2004 - 2005

P. VITALIJ MOLOKOV

2003 - 2004

P. PETR ŠIMARA

2001 - 2003

P. PETR MARTINKA

 

Kromě výše zmíněných kněží, kteří byli ve farnosti oficiálně jmenováni, řada kněží z okolních farností u nás vypomáhala.
Za všechny jmenujme především:

P. Prof. Ludvíka Černocha, důchodce z Rožnova
P. Ludolfa Stavinohu, důchodce z Valašské Bystřice
P. Michala Macečka, důchodce z Horní Bečvy
P. Jaroslava Bíbra z Rožnova
P. Josefa Strbáka z Hutiska
...


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.