Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu

Kontakty

Kontakty


Farní úřad Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
756 55 Dolní Bečva
Tel: 733 742 245
Email: fadolnibecva@ado.cz 
č. účtu ŘKF Dolní Bečva:
1763876339 / 0800

P. Mgr. Petr DUJKA, farář
Tel: 731 626 542
Email: petrdujka.1@seznam.cz
 
 
 
Jiří Kulišťák

Kostelník

Zvonění při úmrtí

605 886 689
Lukáš Vavřín

Úmysly na mše svaté

Ministranti

731 812 590
Radek Skalík Kapelník dechové hudby Bečvanka 739 025 636
Jana Chudějová

Zpěv při mši sv. 

731 059 562
Eva Pařenicová Varhanice 604 478 130
Jitka Blinková Misijní klubko 739 247 818
Marie Růčková Schola 737 867 840
Zdeňka Porubová Květinová výzdoba kostela 732 478 555
Antonín Poruba Koordinátor Tříkrálové sbírky v naší obci 604 878 309

 


Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.