Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Senior Taxi na Dolní Bečvě

Senior Taxi na Dolní Bečvě

Od 1. dubna začne v naší obci fungovat služba „Senior taxi“. Tuto službu bude na tel. č.731 996 892 provozovat pan Pavel Vašut vždy v pracovní dny od 07:00 hod. do 14:00 hod., kdy objednávky bude možno činit v době od 7:00 – 17:00 hod. Uživatel si musí službu u provozovatele objednat dopředu, a to nejpozději 24 hodin před plánovanou jízdou na uvedeném telefonním čísle, pokud bude služba objednána v den přepravy provozovatel není povinen uživatele přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita.

Služba je určena pro občany s trvalým pobytem na území obce Dolní Bečva, kteří dosáhli věku nejméně 65 let (senioři), nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (i mladší 65 let), a současně nejsou ke dni poskytnutí služby v pracovněprávním vztahu ani nejsou osobou samostatně výdělečně činnou a nemají ani žádné jiné příjmy z podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti. Provozovatel se zavazuje přepravovat uživatele z místa jejich bydliště nebo pobytu na níže uvedená stanoviště a případně z níže uvedených stanovišť do místa jejich bydliště nebo pobytu, dle potřeb uživatelů.

Vytýčenými stanovišti (místa nástupu a výstupu) se rozumí:
- Budova služeb lékařů v obci Dolní Bečva
- Obecní úřad Dolní Bečva
- Poliklinika Rožnov pod Radhoštěm
- Nemocnice Valašské Meziříčí

Ceník pro uživatele:
- v rámci katastrálního území Dolní Bečvy - 40,-Kč
- v rámci katastrálního území Rožnova pod Radhoštěm - 70,-Kč
- v rámci katastrálního území Valašského Meziříčí - 130,-Kč

Věříme, že tato služba pomůže našim občanům-seniorům se zajištěním přepravy k lékaři a přispěje k spokojenému žití v naší obci

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
senior-taxi.pdf PDF427.39 kB
Vydáno: 28. 03. 2023 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.