Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 3.12.2023

Nedělní ohlášky - 3.12.2023

Vstupujeme do adventní doby. Téma adventu je zaměřeno nejen na Vánoce, ale především na příchod Pána do našeho vlastního života. On přijde a chce přijít již brzy! Adventní věnec je symbolem vítězství. Nyní věnec připravujeme, žehnáme, ale kdo bude jeho nositelem, to ještě není zřejmé. Bděme, abychom to mohli být my!

Nedělní ohlášky 3. 12. 2023

Římskokatolická farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle
3.12.
1.neděle
adventní

9:00 - mše sv. za + Miroslava Porubu

na začátku mše svaté se žehnají adventní věnce…

nyní po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

Pondělí
4.12.
sv. Barbory

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Úterý
5.12.
 

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Středa
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa

15:30 - setkání scholy na faře

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Čtvrtek
7.12.
sv. Ambrože, učitele církve

!!! 6:45 - rorátní mše sv. za + Julii Beruškovu, dva manžely, rodiče, syna Zdeňka, zetě Václava a za živou rodinu

Pátek
8.12.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

14:00 - setkání misijního klubka na faře

17:00 - slavná mše sv. za + Jaroslava Maléře, rodiče, sourozence a za Boží požehnání pro živou rodinu

po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

Sobota
9.12.
 

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živou i zemřelou rodinu Adamcovu a Rajdovu a za Růženu a Františka Holčákovy

Neděle
10.12.
2.neděle
adventní

9:00 - mše sv. za + Janu Mikudovu, otce Rudolfa a za vyprošení Božího požehnání a ochrany Panny Marie pro celou živou rodinu

po mši sv. se na faře zapisují úmysly na rok 2024

  • sbírka z minulé neděle pro potřeby farnosti a na kostel činila 11 453,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • ode dneška probíhá adventní misijní jarmark. K zakoupení jsou adventní věnce, vánoční dekorace a ozdoby a medové perníčky. Jejich zakoupením podpoříte Papežská misijní díla…

 

  • u zpovědnice se můžete zapsat, pokud byste chtěli pomoci s přípravou a úklidem po rorátní snídani. Je také možnost přispět na rorátní snídaně nějakou buchtou, apod.

 

  • uvažujeme také o možnosti zpřístupnit kostel během vánočních svátků veřejnosti (alespoń předsíň kostela). Prosíme ty, kteří by chtěli s tímto pomoci, aby se zapsali také u zpovědnice na připravený papír. Jednalo by se vždy ráno o odemknutí hlavního vchodu a večer o jeho zamknutí. Není to nic složitého a zabere to minimum času.

 

  • dřevěný Skalíkův betlém byl zapůjčen, jak bylo ohlášeno, na výstavu betlémů, která bude probíhat v zámk Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Jde o největší výstavu betlémů na Moravě. Vystava bude probíhat od 25. listopadu do 2. února. Na letošní svátky ho tu tedy zde před oltářem mít nebudeme!

 

  • předvánoční svátost smíření proběhne v našem kostele ve čtvrtek 14. prosince od 15 do 17 hodin.

 

Vydáno: 05. 12. 2023 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.