Římskokatolická farnost

sv. Antonína Paduánského

a sv. Zdislavy

v Dolní Bečvě


Zobrazit hlavní menu
Nedělní ohlášky - 12.5.2024

Nedělní ohlášky - 12.5.2024

Dnešní neděle již směřuje pozornost k Letnicím a daru Ducha svatého. Prosíme o Ducha svatého pro nás, pro církev, pro každého, kdo žije z evangelia. Dnes se také připomíná Den modliteb za sdělovací prostředky.

Nedělní ohlášky 12. 5. 2024

Římskokatolická farnost Dolní Bečva - farní kostel sv. Antonína Paduánského

Neděle
12.5.

7.neděle velikonoční

9:00 - mše sv. za + Josefa Vaška, živou rodinu a ochranu Panny Marie

Pondělí
13.5.

Panny Marie Fatimské

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Úterý
14.5.

svátek sv. Matěje, apoštola

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Středa
15.5.

 

15:30 - setkání scholy

MŠE SVATÁ V KOSTELE NEBUDE!

Čtvrtek
16.5.

svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka

18:00 - mše sv. za + Jana Blinku, rodiče Blinkovy, dva syny, vnuka, rodiče Dunajovy a za ochranu Panny Marie pro živé členy rodiny

Pátek
17.5.

 

14:00 - misijní klubko

18:00 - mše sv. za + Františka a Ludmilu Růčkovy, rodiče, sourozence, Josefa Hrstku a za živou rodinu

Sobota
18.5.

 

6:00 - modlitba rozjímavého růžence

7:00 - mše sv. za živé i zemřelé farníky a dobrodince kostela

Neděle
19.5.

slavnost Seslání Ducha svatého

Letnice

3.největší slavnost liturgického roku

9:00 - slavná mše sv. za + Josefa a Vlastu Daňkovy, rodiče a duše v očistci

sbírka na církevní školství

Vydáno: 12. 05. 2024 | Autor: admin adminů

Pravidelný pořad bohoslužeb
v kostele sv. Antonína Paduánského
 
čtvrtek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
pátek:
17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
 
sobota: 7:00
 
NEDĚLE: 9:00 
 
Zpovídá se zhruba patnáct minut
před každou mší svatou.